Brugervejledning download (Generation 3 - NY udgave fra 01.03.2020) (0.4 Mb)
User Guide - English Version (0.2 Mb)
Brukerveiledning - Norsk versjon (0.2 Mb)
Vejledning for beboere/lejere download (Generation 3 - NY udgave fra 01.03.2020) (40.6 Kb)

Brukerveiledning – Slik bruker du din Draindane

Gratulerer med din nye Draindane!

 
Alle som skal betjene Draindane, må gjøre seg kjent med innholdet i brukerveiledningen.

Pakken inneholder:


1 skål, 1 lokk, 2 elektronikkboards, 2 stk. AAA-batterier, 1 stk. 8 mm rawlplug, 1 skrue, 1 brukerveiledning.
 
Vennligst undersøk at alle delene finnes i pakken og er hele og intakte. Kontakt forhandleren hvis du oppdager at en eller flere deler mangler eller er defekte.
 

Verktøy:

 
Skrumaskin (torx 20, ikke inkludert i pakken)
 

Miljøhensyn: 

 
Draindane er produsert i resirkulert plast og kan dessuten brukes om igjen flere ganger.
 
Hvis Draindane kasseres, må den ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Den bør i stedet leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon (plast/elektronikk). 
 
Alternativt kan Draindane sendes for gjenvinning til:
 
Kirk Plast Complete A/S, 
Hjardalsvej 20, 
DK-7700 Thisted, Danmark 
 
OBS! Bruk aldri en defekt Draindane. Hvis det er skader på din Draindane, slik som synlige rifter i skålen, må Draindane kastes.
Draindane ApS, dets ansatte eller forhandlere kan ikke holdes ansvarlige for direkte eller indirekte skader, følgeskader eller utilsiktede skader, tap eller utgifter av noen art som følge av tap av inntjening, driftsforstyrrelser eller for skader som på annen måte skyldes funksjonsfeil, monteringsfeil, betjeningsfeil, bruk av Draindane med synlige skader eller lignende. Draindane ApS frasier seg enhver form for garanti, uttrykkelig så vel som stilltiende, med mindre annet fremgår i de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelsene.

Ibruktagelse

 
 • Draindane er programmert til å pipe når den er full og må tømmes. Dette skjer ved at skålen blinker rødt og det kommer et pip hver halve time. 
 • Tømming skjer ved å holde en skål opp under lokket på Draindane. Deretter vippes den lille delen av lokket ned, og vannet renner ned i skålen.
 • Når vannet slutter å renne, trykkes lokket opp på plass igjen, og den røde lampen slutter å blinke.
 • Når Draindane er klar til å tas ned, blinker skålen grønt, og det kommer to korte pip med to timers mellomrom. Denne alarmen og de grønne blinkene stopper først når lokket med elektronikken tas ut av skålen.
 • Batteribytte: Draindane blinker oransje når det på tide å bytte batterier. Batteriene bør byttes så snart Draindane gir tegn, for å unngå en eventuell vannskade. Dette skjer ved at man først tømmer skålen for vann som beskrevet ovenfor. Deretter trekkes det forsiktig ned i det lille lokket, og hele lokket slipper skålen. Lokket skal helt av skålen, og deretter kan batteriene byttes.
Funksjoner Normal Alarm ved full Klar til å tas ned Batteri ved aktivering Batteribytte
Kontrollys Ingen lampe Røde blink med korte intervaller Grønne blink med langt intervall 2 oransje blinker Konstante gule blinker
Lydsignal Ikke noe signal Et høyt pip hvert 30. minutt 2 raske pip etter hverandre med to timers mellomrom 2 bip Ingen signal

Slik setter du opp Draindane

 

Tak

 
 • Du må bruke et 8 mm murbor. Hvis Draindane monteres direkte i et betongelement. Bruk alltid bor og rawlplugs som passer til det materialet Draindane skal monteres i.
 • Man borer minimum 50 mm opp i taket
 • Hullet må være ca. 8 cm fra dreneringshullet. Man borer mellom kanalene (vær oppmerksom på kanalretningen).

Draindane

 
 1. De to AAA-batteriene settes i batteriholderen på kretskortet. To tydelige pip indikerer korrekt montering.
 2. Kretskort 1 settes i skålen. Krokene på kretskortet skal skyves ned i hullene i toppen av kjeglen (illustrasjon 1). 
 3. Deretter skrus skålen forsiktig opp i taket (må IKKE spennes hardt da den i så fall kan revne, noe som medfører utetthet)
 4. Kretskort 2 settes fast i lokket (illustrasjon 2). Obs! Kretskortet settes inn sammen med batteriholderen vekk fra vannproppen. Når kretskortet monteres på lokket, som vist på illustrasjonen, må Draindane-logoen på kretskortet ikke vende opp-ned.
 5. Lokket skyves opp på plass i Draindane og trykkes inn med flere klikk til det er plant med skålen (illustrasjon 3). For enklere montering er det laget en strekmarkering på skålen som skal være på linje med strekmarkeringen på lokket før den trykkes på plass.
Obs! Uttømmingslokket skal lage to klikk og skal være trykket helt inn så det ligger plant med resten av lokket og skålen. Ukorrekt montering kan føre til at skålen lekker og det oppstår vannskade.

Det er viktig at du følger alle trinnene i denne brukerveiledningen nøye, da en galt montert eller feilbetjent Draindane potensielt kan føre til vannskade.
VIKTIG – VIKTIG – VIKTIG
 
Umiddelbart etter montering (de første 7 dagene) må Draindane ikke etterlates uten tilsyn i mer enn 1 døgn. Etter den første perioden må Draindane ikke etterlates uten tilsyn i mer enn 2 døgn. Ved fravær som beskrevet, må du vippe ned det lille lokket og sette en bøtte på gulvet under Draindane. 
 
Hvis denne prosedyren ikke følges, er det risiko for vannskade.

Hold meg oppdatert

Kontakt oss

Du er alltid velkommen til å kontakte oss på telefon +45 50 200 250, eller via skjemaet under.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Besked:
 
Draindane ApS
Farverland 4
2600 Glostrup
Danmark
Telefon: +45 50 200 250
E-mail: info@draindane.com
CVR: 40197443
Draindane | Falkevej 18 | 2600 Glostrup | Telefon:+45 50 200 250