Salgs- og leveringsbetingelser – Draindane ApS

Draindane ApS


6. mars 2019
1. Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for kjøp av varer på Draindane.com for levering i Danmark, med unntak av Grønland og Færøyene, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt.
 
2. For å handle på Draindane.com må du være fylt 18 år og i besittelse av et gyldig betalingskort som vi aksepterer. Hvis du ennå ikke er fylt 18 år, kan du likevel kjøpe varer hvis du har innhentet godkjennelse fra din foresatte eller på annen måte har juridisk rett til å inngå kjøpet.
 
3. Beløpet for varene trekkes først fra kontoen din når varene sendes. I forbindelse med dellevering trekkes kun det beløpet som svarer til den faktiske leveringen. Vi tar forbehold om pris- og trykkfeil på hjemmesiden og forbeholder oss retten til å annullere ordren hvis det er snakk om en vesentlig og/eller tydelig feil.
 
4. Straks etter bestillingen mottar du en ordrebekreftelse på at vi har mottatt bestillingen. Du kan frem til varen er levert få tilsendt en kopi av ordrebekreftelsen ved henvendelse på e-post til info@draindane.com.
 
 
Angrerett ved forbrukerkjøp
 
5. Når du handler hos Draindane.com har du 14 dagers angrerett, da du kan gi oss beskjed om at du angrer kjøpet og deretter returnere varen til oss. 
 
6. For å gjøre angreretten gjeldende må du med en utvetydig erklæring gi oss beskjed om dette senest 14 dager etter at varen er mottatt. 
 
7. Angreretten gjelder fra den dagen du mottar varen. Hvis fristen utløper på en helligdag, lørdag, nasjonaldag, julaften, 1. eller 2. juledag eller nyttårsaften, forlenges fristen til den påfølgende hverdagen. 
 
8. Du må etter at du mottar varene håndtere dem på en slik måte at du kan fastslå varenes art, egenskaper og måten som de fungerer på.
 
 
Ved forretningskjøp
 
9. Når du handler på Drainedane.com som næringsdrivende, har du ikke angrerett. 
 
10. Det tas forbehold om utsolgte varer, prisøkninger hos leverandører, leverandørsvikt og moms- og avgiftsøkninger.
 
11. I den grad Drainedane.com måtte være ansvarlig, er ansvaret begrenset til det direkte tapet og omfatter derfor ikke indirekte tap, slik som tapt arbeidsfortjeneste, transportkostnader, driftstap, installasjonskostnader m.m.
 
12. Enhver ordre mottas under forbehold om force majeure. Draindane.com har i tilfelle av force majeure valget mellom å heve handelen, en del av denne, eller å levere den avtalte varen så snart det som er til hinder for normal leveranse er bortfalt.
 
Draindane.com er i tilfelle av force majeure uten ansvar for ethvert tap hos kjøperen som følge av manglende levering.
 
 
Retur 
 
13. Hvis du benytter deg av angreretten, skal varene sendes tilbake til: 
 
Draindane ApS
Farverland 4
DK-2600 Glostrup, Danmark
 
14. Ved retur skal varene være forsvarlig innpakket. Kjøperen bærer selv ansvaret for pakken/varene frem til varene er mottatt. Kjøperen oppfordres til å ta vare på postkvitteringen samt ev. sporingsnummer. 
 
15. Kjøperen må selv betale utgiftene ved retur av varen når handelen angres. 
 
16. Draindane.com forventer at du sender varene snarest mulig etter at du har gitt beskjed om at du angrer kjøpet, og du må sende dem i retur senest 14 dager etter at du har angret kjøpet.
 
17. Draindane.com gjør oppmerksom på at pakker sendt pr. etterkrav eller pakker uten omdeling ikke mottas i retur.
 
18. Ved retur må Kjøperen legge ved en kopi av ordrebekreftelsen eller annen dokumentasjon for kjøp der ordrenummeret er oppgitt.
 
19. Når varen(e) er mottatt, undersøker vi den, og du får tilbakebetalt det beløpet du har innbetalt til oss ved kjøpet. 
 
20. Beløpet blir alltid overført med samme betalingsmetode som ble brukt ved bestilling. Har du f.eks. betalt med kort, tilbakeføres kjøpsbeløpet til det betalingskortet du brukte ved kjøpet. 
 
21. Utbetaling av kjøpsbeløpet nektes helt eller delvis dersom varens verdi er forringet fordi
 
  • Varen er tatt i bruk, 
  • Varen ble skadet mens Kjøperen hadde ansvaret for den
  • Kjøperen har håndtert varen på en annen måte enn det som var nødvendig for å kunne fastslå varenes art, egenskaper og måten som de fungerer på
 
Reklamasjon
 
22. Kjøp på Draindane.com er omfattet av kjøpsloven, inkludert mangelsreglene. Det betyr at Kjøperen enten kan få en mangelfull vare reparert, byttet, pengene tilbake eller avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjonen. 
 
23. Det er selvfølgelig et krav at reklamasjonen er berettiget, og at mangelen ikke er oppstått som følge av en feilaktig bruk av produktet eller annen skadeforvoldende adferd.  
 
24. Du må reklamere innenfor «rimelig tid» etter at du har oppdaget mangelen på varen. Vi anbefaler at du reklamerer så snart som mulig, og innen 2 måneder etter at feilen ble oppdaget. 
 
25. Dersom du handler som næringsdrivende hos Draindane.com, må du reklamere straks etter at du har oppdaget mangelen på varen. 
 
26. Du kan reklamere ved å kontakte Draindane.com via e-post på info@draindane.com.
 
Avhengig av den konkrete situasjonen vil du motta de videre instruksene. 
 
Varen skal sendes til:
 
Draindane ApS
Farverland 4
DK-2600 Glostrup, Danmark
 
27. Når du returnerer varer, bes du samtidig om å opplyse om hva problemet er, så detaljert som mulig. 
 
28. Hvis reklamasjonen er berettiget, refunderer Draindane.com dine rimelige fraktkostnader for å sende varen i retur til oss. I motsatt fall må du selv legge ut for alle utgifter til transport, inkludert våre fraktkostnader for retur av varen etter undersøkelse.
 
29. Husk at varen alltid må sendes i forsvarlig emballasje og merk at pakker som sendes pr. etterkrav eller lignende ikke mottas i retur. 
 
Klageadgang som forbruker
30. Hvis du vil klage på kjøpet ditt, må du rette en henvendelse til oss på e-post in-fo@draindane.com.  Hvis det ikke lykkes oss å finne en løsning, kan du sende en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby, Danmark, via www.forbrug.dk.
 
31. Dersom du er forbruker med bopel i et annet EU-land enn Danmark, kan du klage til EU-kommisjonens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr
 
Personopplysninger: 
 
32. For at du kan inngå avtale med oss på Draindane.com har vi bruk for følgende opplysninger: 
 
  • Navn
  • Adresse
  • E-postadresse
  • Telefon-/mobilnummer
 
33. Vi registrerer dine personopplysninger med det formålet å kunne levere varen til deg. Personopplysningene registreres hos Draindane.com og oppbevares i fem år, og deretter slettes opplysningene.
 
34. Når det samles inn personopplysninger via nettstedet vårt, forsikrer vi oss om at det alltid skjer etter at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke, slik at du er informert om akkurat hvilke opplysninger som samles inn og hvorfor.
 
35. Opplysninger hverken gis eller selges videre til tredjeparter, med mindre dette skjer i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvis salg av virksomheten. Eventuell videregivelse i en slik situasjon vil skje i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. 
 
36. Som Kjøper har du mulighet for innsyn i vår registrering av opplysninger om deg, og du kan protestere mot en registrering i henhold til reglene om dette i lov om behandling av personopplysninger, og en henvendelse i forbindelse med dette rettes til info@draindane.com
 
37. Ved å benytte deg av Draindane.com godtar du at vi bruker informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en liten datafil som vi legger på din datamaskin for å kunne holde rede på hva som skjer under ditt besøk og for å kunne gjenkjenne datamaskinen. 
 
Tvister og verneting 
38. Kjøp av varer på no.draindane.com er underlagt dansk lov. Alle tvister behandles av danske domstoler.

Hold meg oppdatert

Kontakt oss

Du er alltid velkommen til å kontakte oss på telefon +45 50 200 250, eller via skjemaet under.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Besked:
 
Draindane ApS
Farverland 4
2600 Glostrup
Danmark
Telefon: +45 50 200 250
E-mail: info@draindane.com
CVR: 40197443
Draindane | Falkevej 18 | 2600 Glostrup | Telefon:+45 50 200 250